Εταιρία

Πρoσωπικό

Η Goldprint θεωρεί πως μια πετυχημένη πορεία δεν απεικονίζεται μόνον σε αριθμούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως στην ειλικρίνεια και τον σεβασμό προς τους εργαζομένους, τους πελάτες και κατά συνέπεια προς το κοινωνικό σύνολο.

Η πολιτική Ανθρωπίνου Δυναμικού της Goldprint αναγνωρίζει ότι οι υπάλληλοί της είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρίας.

Η Goldprint μέσα από έναν Κώδικα Δεοντολογίας αποσκοπεί στην δίκαιη και ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων της, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, θρησκείας γλώσσας κλπ.

Κάθε εργαζόμενος στην Goldprint δικαιούται το σεβασμό και την ειλικρίνεια τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από τους συνεργάτες της εταιρίας και έχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Goldprint ,έχει μακροχρόνια εμπειρία στην παραγώγη της ετικέτας προικισμένο με την τεχνογνωσία του σήμερα και με ανοιχτούς ορίζοντες για το αύριο.

Για περισσότερες πληροφορίες: Επικοινωνήστε μαζί μας
string(2) "20"
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Root\goldprint\wwwApplication\models\stringlimiter_class.php:64) in C:\Root\goldprint\wwwApplication\controllers\PageController.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Root\goldprint\wwwApplication\models\stringlimiter_class.php:64) in C:\Root\goldprint\wwwApplication\controllers\PageController.php on line 50